Wstęp

Znaczna część pacjentów szpitali psychiatrycznych i poradni zdrowia psychicznego to ludzie cierpiący na chorobę afektywną dwubiegunową. Choroba ta nie jest niczym nowym, była opisywana również przez starożytnych medyków. Ma ona pewne elementy wspólne z bardziej rozpowszechnioną chorobą – depresją. W tym przypadku jednak depresja jest tylko jednym z elementów (biegunów), na drugim biegunie znajduje się mania (hipomania) jako stan diametralnie różny od depresji. To właśnie ta dwubiegunowość czyni to schorzenie tak odmiennym i godnym poświęcenia mu strony internetowej.

Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD), nazywana do niedawna psychozą maniakalno – depresyjną lub cyklofrenią, nie jest chorobą o jednorodnym obrazie. Klasyczna CHAD dotyczy około 1-1,5% populacji. Jeżeli jednak uwzględnimy zaburzenia w istotny sposób podobne, nie spełniające jednak ostrych kryteriów CHAD, otrzymamy wartość sięgającą w niektórych badaniach 8-10%.

Choroby psychiczne, w tym choroba dwubiegunowa, nie są ograniczone do specyficznych grup. Wśród osób cierpiących na tą chorobę można znaleźć polityków, aktorów, wokalistów, piosenkarzy, jak też osoby wykonujące bardziej prozaiczne zawody – ChAD, jak wszystkie zaburzenia psychiczne, jest bardzo demokratyczna. Autor motta strony, amerykański poeta Robert Lowell również cierpiał na powtarzające się stany depresyjne i maniakalne.